کارکنان شهرداریهای ۶ استان واقع در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از مزایای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بهره مند می شوند
کارکنان شهرداریهای ۶ استان واقع در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از مزایای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بهره مند می شوند

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ نحوه اجرای مفاد ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به منظور بهره‏ مندی کارکنان شاغل در شهرداری‏های استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس از مزایای این قانون خبر داد. آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و […]

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ نحوه اجرای مفاد ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به منظور بهره‏ مندی کارکنان شاغل در شهرداری‏های استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس از مزایای این قانون خبر داد.

آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، عباس کرکه آبادی ضمن بیان خبرفوق اظهار کرد: نحوه اجرای مفاد ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه برای بهره ‏مندی کارکنان شاغل در شهرداری‏های استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس، شامل کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجانغربی و بوشهر، از مزایای این قانون، که با پیگیری های سازمان شهرداری ها و دهیاریها صورت گرفت، به استانها ابلاغ شد.

🔹وی در ادامه توضیح داد: با توجه به وظائف قانونی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال شهرداری‏ها و پاسخگویی و رفع ابهام‏های اداری و استخدامی آن‏ها و در راستای ایجاد وحدت رویه در اقدام؛ شیوه اجرای مفاد ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه برای شاغلین در مناطق عملیاتی دفاع مقدس با همکاری دفاتر تخصصی سازمان تهیه و از سوی دکتر جمالی نژاد به استانهای مزبور ابلاغ شد.

🔹کرکه آبادی با بیان اینکه کارکنان شهرداری‏ها به لحاظ اداری و استخدامی و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود از جمله قانون نظام‏ هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، اضافه کرد: کارکنان رسمی، پیمانی، استخدام موقت و قراردادی انجام کارمعین شهرداری‏ها حسب مورد از ۲۵درصد رقم حداقل حقوق یا حداقل دستمزد در چارچوب مزیت فوق در سال ۹۷ بهره مندخواهندشد.

🔹وی همچنین متذکر شد: شهرداری‏ها به دلیل دارا بودن منابع درآمدی و ساز وکار جداگانه به لحاظ بودجه و فرآیند تصویب آن، مکلفند برای سال ۱۳۹۸ و سالهای پس از آن (سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه) نیز تمهیدات لازم اعتباری مرتبط با این موضوع را در بودجه پیش بینی نمایند.