ضرورت تحلیل و بررسی علمی بسته های سرمایه گذاری
 ضرورت تحلیل و بررسی علمی بسته های سرمایه گذاری

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهردار تبریز با اشاره به اهمیت تحلیل علمی فرصت های سرمایه گذاری در شکل گیری بسته های سرمایه گذاری گفت: تعریف بسته های جدید سرمایه گذاری با تحلیل علمی و آسیب شناسی پروژه های قبلی و ظرفیت های سرمایه گذاری موجود در تبریز و استان ضروری است. به گزارش […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهردار تبریز با اشاره به اهمیت تحلیل علمی فرصت های سرمایه گذاری در شکل گیری بسته های سرمایه گذاری گفت: تعریف بسته های جدید سرمایه گذاری با تحلیل علمی و آسیب شناسی پروژه های قبلی و ظرفیت های سرمایه گذاری موجود در تبریز و استان ضروری است.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری با حضور دست اندرکاران بخش علمی همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳، با اشاره به اهمیت بخش علمی این همایش اظهار کرد: تلاش دانشگاه در تشکیل گروه های هدف مشخص، اطلاع رسانی ها و اقدامات لازم چشمگیر بوده و هدف ما توجه و ایجاد پشتوانه علمی در حوزه سرمایه گذاری است.

وی تاکید کرد: قانون درآمدهای پایدار موضوعی جدید و قابل تامل است که با پشتوانه قوی در مجلس و دیوان محاسبات تحلیل شده و ضرورت دارد از طریق افراد علمی تحلیل، بررسی و در بخش اجرایی امکان کاربردی شدن داشته باشد.

هوشیار افزود: امیدواریم روش های مختلف در بحث جریان نقدینگی سالم، قوی و بروز دیدگاه های باز در مدیران شهری ایجاد شود.

شهردار تبریز با تاکید بر ضرورت عمل مدیران شهری با نگاهی باز و دیدگاهی وسیع به امور و بازتعریف مدل های جدید، تصریح کرد: گاهی شیوه و مدلهای جدید و تازه‌ای تعریف می شود تا موانعی که به عنوان تهدید سرمایه گذاری تلقی می شد، به فرصت تبدیل شود.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش استفاده از تجربیات کلانشهرهای بزرگ دنیا گفت: با تقویت زیرساخت‌های سرمایه گذاری، باید تحلیل خلاها و جنبه‌های توسعه و پتانسیل‌ها در همایش بررسی شود.

یعقوب هوشیار با اشاره به کاربرد برند تبریز ادامه داد: با تحلیل علمی باید مشخص شود که مزیت های نسبی منطقه از همانند برند فرش، کفش و کیف چطور در الگوهای سرمایه گذاری ساماندهی می شود.

گفتنی است همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳ در ۱۵ آبان ماه سال جاری برگزار می شود.