منتخبین شورای شهر تفرش مشخص شدند
منتخبین شورای شهر تفرش مشخص شدند
فرماندار تفرش گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تفرش مشخص شدند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر عبدالرضا حاج علی بیگی اظهار کرد: با پایان شمارش آرای شعب اخذ رای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، پنج عضو اصلی و سه عضو علی البدل شورای شهر تفرش مشخص شدند.

 فرماندار تفرش تصریح کرد: نفیسه ایلخانی با ۱۷۳۹ رای، سعید احمد جعفری با ۱۴۳۰ رای، محمد شاکری با ۱۲۴۰ رای، حسن ذوالفقاری با ۱۱۸۷ رای و حبیب عسگری با ۱۰۲۶ رای به عنوان اعضای اصلی و علی لطفی با ۱۰۲۵ رای و عبدالناصر ذوالفقاری با ۸۵۷ رای و علی حیدری با ۶۷۹ رای به عنوان علی البدل انتخاب شدند.