شهرداری مریوان محکوم شد
شهرداری مریوان محکوم شد
شهرداری ‌مریوان به دلیل عدم کنترل انتشار آلودگی و سوء مدیریت در جایگاه زباله به پرداخت بیش از 20 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر به نقل از ایسنا رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان گفت: شهرداری مریوان به دلیل تخلفات زیست محیطی و رعایت نکردن استانداردهای دفع و دفن پسماند در محاکم قضایی شهرستان مریوان محکوم شد.

ابراهیم همت بلند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دفن نامناسب زباله‌ها، ایجاد بوی نامطبوع و نفوذ شیرابه به سفره‌های آب زیرزمینی، ایجاد آلودگی جایگاه زباله در مسیر رودخانه گاران، عدم معرفی و جانمایی جایگاه جدید زباله و عدم راه‌اندازی کارخانه بازیافت زباله در طول سال‌های متمادی توسط شهرداری از مهم‌ترین مشکلات جایگاه زباله شهر مریوان است که سلامتی مردم را تهدید می‌کند.

وی اضافه کرد: این موارد به مثابه لطمه زدن به انفال الهی و تهدیدی برای بهداشت عمومی و به خطر افتادن محیط زیست می‌باشد و با ارائه مداک و مستندات لازم علیه شهرداری مریوان اقامه دعوی گردید و به استناد مواد قانونی حفاظت و بهسازی محیط زیست، مدیریت پسماند، هوای پاک و حفاظت از خاک محکوم و به پرداخت جریمه و خسارت زیست محیطی شد. 

مریوان با داشتن پتانسیل‌های مختلف توریستی شهرستانی گردشگری است که روزانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ تن زباله در آن تولید می‌شود و ضروری است که ساماندهی پسماند و زباله به صورت علمی و اصولی مدیریت شود.