سوله‌های بحران شهرداری تهران آماده برای انجام واکسیناسیون
سوله‌های بحران شهرداری تهران آماده برای انجام واکسیناسیون
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید دست به دست هم دهند تا از بحران فعلی عبور کنیم گفت: همه سوله های بحران شهرداری تهران برای انجام واکسیناسیون آماده هستند.

به گزارش آرمانشهر مهدی چمران در حاشیه آیین افتتاح طرح واکسیناسیون کرونا در منطقه ۱۶ تهران در جمع خبرنگاران گفت: در این شرایط ضرورت دارد همه مردم کشورمان واکسینه شوند تا میزان مقابله و قدرت پایداری شان در مقابل بیماری بیشتر و از این موج در حال گسترش بیماری کاسته شود.

وی افزود: شهرداری یکی از نهادهای خدمات رسان است که با مردم ارتباط دارد و این ارتباط بعضاً به صورت  مستقیم است، بنابراین بر اساس جدول تهیه شده کارکنان شهرداری نیز  با اولویت بندی انجام شده در این محل با هماهنگی شرکت شهر سالم واکسینه می شوند.

چمران با بیان اینکه امیدواریم این واکسیناسیون ها سبب شود تا بتوانیم در مقابل این موج ایستادگی کنیم و از تعداد فوتی ها کاسته و امنیت سلامت شهروندان فراهم شود، ادامه داد: در چنین شرایطی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید دست به دست هم دهند تا از این بحران عبور کنیم.

رئیس شورای شهر تهران افزود: علاوه بر این مرکز همه سوله‌های بحران شهرداری تهران نیز برای انجام واکسیناسیون آماده هستند تا این کار در محیط هایی خلوت تر و ایمن تر انجام شود. حتی می توان از مدارس شهر نیز با توجه به تعطیل بودن شان در این فصل برای انجام واکسیناسیون استفاده کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر، وی با بیان اینکه شرکت شهر سالم، دانشگاه ها و بسیج برای همکاری در امر واکسیناسیون اعلام آمادگی کردند، یادآور شد: تعطیلات چند روزه ای که اعلام شده  اگر با رعایت اصول و پروتکل ها همراه باشد می تواند تاثیر مثبت داشته باشد و اگر تعطیلی بدون رعایت پروتکل ها و مانند دفعه قبل و مسافرات شهروندان به شمال کشور باشد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت. در واقع اگر دستورالعمل ها رعایت شود به نفع خود مردم است.

سوله‌های بحران