سرپرست شهرداری تبریز مشخص شد
سرپرست شهرداری تبریز مشخص شد
با رای اعضای شورای شهر تبریز، مظفر سلیمانی به عنوان سرپرست شهرداری تبریز انتخاب شد.

به گزارش آرمانشهر اولین جلسه رسمی شورای شهر تبریز در دوره ششم، روز پنجشنبه ۱۴ مرداد در عمارت ساعت تبریز برگزار شد.

نخستین دستور جلسه به انتخاب سرپرست شهرداری اختصاص داشت که با انتخاب اعضای شورا تراب محمدی با ۶ رای، مظفر سلیمانی با ۶ رای و داود طالب‌نژاد با یک رای به عنوان کاندیدای سرپرستی انتخاب شدند که از این بین، محمدی و سلیمانی به دلیل داشتن رای بالا، به مرحله نهایی انتخاب سرپرست راه یافتند.

در نهایت مظفر سلیمانی با کسب ۷ رای از ۱۳ رای ماخوذه، به عنوان سرپرست شهرداری تبریز انتخاب و مقرر شد تا زمان انتخاب شهردار وظیفه انجام کارهای مربوط به شهرداری را بر عهده بگیرد.

گفتنی است سلیمانی در دوره پنجم مدیریت شهری، سمت معاونت مالی و اداری شهرداری تبریز را بر عهده داشت.