ساماندهی و آسفالت ریزی خیابان توحید در طالقانی با ۱۳۰۰ تن آسفالت
ساماندهی و آسفالت ریزی خیابان توحید در طالقانی با ۱۳۰۰ تن آسفالت

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز، آسفالت ریزی اساسی خیابان توحید در طالقانی در حال انجام است. به گزارش شهریار، در تداوم عملیات آسفالت ریزی معابر سطح حوزه و در راستای سهولت تردد شهروندان و رفع موانع حرکتی وسایل نقلیه شهری، چند مسیر تحت پوشش این […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز، آسفالت ریزی اساسی خیابان توحید در طالقانی در حال انجام است.

به گزارش شهریار، در تداوم عملیات آسفالت ریزی معابر سطح حوزه و در راستای سهولت تردد شهروندان و رفع موانع حرکتی وسایل نقلیه شهری، چند مسیر تحت پوشش این منطقه در حال آسفالت ریزی است.

در همین راستا، خیابان توحید در طالقانی به متراژ ۱۱ هزار متر مربع  با ۱۳۰۰ تن آسفالت ساماندهی و آسفالت ریزی اساسی می شود.

بر اساس این گزارش، هم اکنون اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال آسفالت ریزی لایه رویه این مسیر هستند.

این خیابان که یکی از معبرهای اصلی حوزه شهرداری منطقه۳ می باشد، با ۱۳۰۰ تن آسفالت ساماندهی و بهسازی خواهد شد.