رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه
رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، شهردار کرج و هیات همراه با حضور در محل این پروژه‌ها، از میزان پیشرفت فیزیکی و روند اجرای پروژه‌ها بازدید کرده و مهرداد کیانی، دستورات مقتضی به منظور رفع موانع اجرایی و اداری در مسیر تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های مذکور را […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، شهردار کرج و هیات همراه با حضور در محل این پروژه‌ها، از میزان پیشرفت فیزیکی و روند اجرای پروژه‌ها بازدید کرده و مهرداد کیانی، دستورات مقتضی به منظور رفع موانع اجرایی و اداری در مسیر تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های مذکور را صادر کرد.  

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه

رصد عملیاتی اجرایی پروژه بلوار انقلاب اسلامی شمالی و سرای محله آق تپه