تکالیف پنج‌گانه معاونت مالی در تحقق شهرداری غیر حضوری 
تکالیف پنج‌گانه معاونت مالی در تحقق شهرداری غیر حضوری 

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش شهر، جلسه کمیته شفافیت و هوشمند سازی با موضوع  هوشمندسازی و غیرحضوری‌کردن خدمات حوزه مالی و با حضور احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری و مدیران کل معاونت، جهانی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش شهر، جلسه کمیته شفافیت و هوشمند سازی با موضوع  هوشمندسازی و غیرحضوری‌کردن خدمات حوزه مالی و با حضور احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری و مدیران کل معاونت، جهانی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده مرکز نوسازی و تحول اداری با موضوع برگزار شد.

احمد صادقی در این جلسه گفت: یکی از ویژگی‌های حوزه مالی این است که تمامی حوزه‌های ماموریتی با آن مرتبط هستند و لذا تحقق اهداف هوشمند سازی در این حوزه کمک شایانی به تحقق شهرداری غیر حضوری خواهد کرد. 

وی افزود: برگزاری این جلسات برای آن است که بتوانیم به یک فهم مشترک از موضوع شهرداری غیر حضوری برسیم و در این راه هماهنگی های مورد نیاز صورت گیرد. 

صادقی در این جلسه پس از استماع گزارش حاضرین در خصوص اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های در دست اقدام با اشاره به تکالیف معاونت مالی و اقتصاد شهری به عنوان خروجی این جلسه گفت: مقرر است معاونت مالی با همکاری و تعامل مستمر با مرکز تحول و نوسازی اداری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ظرف مدت دو هفته گزارشی از وضعیت فعلی راه‌اندازی سامانه صورت‌وضعیت، به تفکیک واحدهای اجرایی که این سامانه در آن‌ها راه‌اندازی شده و فرایندهای حوزه صورت‌وضعیت که در حال حاضر از طریق سامانه انجام می‌شود، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند.

وی افزود: همچنین معاونت مالی و اقتصاد شهری می‌بایست برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی کامل سامانه صورت‌وضعیت و تمام‌الکترونیکی‌شدن فرایندهای مربوطه از جمله الکترونیکی‌شدن کلیه اسناد و امضاها و حذف اسناد فیزیکی را به تفکیک واحدهای اجرایی موضوع این سامانه ارائه کند.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران اضافه کرد: معاونت مالی می‌بایست برنامه زمان‌بندی ارائه الکترونیکی خدمات سیزده‌گانه از جمله برگزاری الکترونیکی معاملات شهرداری تهران، صدور چک الکترونیک، بررسی و تایید اسناد مالی، بررسی و تایید صورت وضعیت‌های پیمانکاری، امضای الکترونیک، فروش اینترنتی فروشگاه‌های وابسته به شهرداری و … روی درگاه واحد شهروندی را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند.

وی ادامه داد: این معاونت همچنین می‌بایست برنامه زمان‌بندی تمام‌الکترونیکی‌شدن فرایندهای انجام معاملات و حذف اسناد فیزیکی را به تفکیک واحدهای اجرایی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند.

انتهای پیام/