تخصیص بودجه اضافه برای اتوبوس‌های بدون آلایندگی در انگلیس
تخصیص بودجه اضافه برای اتوبوس‌های بدون آلایندگی در انگلیس

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دولت بریتانیا ۱۲۹ میلیون پوند برای کمک به حمل‌ونقل محلی به منظور معرفی اتوبوس‌های بدون آلایندگی در نظر گرفته است. بنابراین مردم در سراسر انگلستان، از جمله افرادی که در روستاها زندگی می‌کنند، به لطف بودجه اضافه در نظر گرفته شده برای اتوبوس‌های بدون […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دولت بریتانیا ۱۲۹ میلیون پوند برای کمک به حمل‌ونقل محلی به منظور معرفی اتوبوس‌های بدون آلایندگی در نظر گرفته است. بنابراین مردم در سراسر انگلستان، از جمله افرادی که در روستاها زندگی می‌کنند، به لطف بودجه اضافه در نظر گرفته شده برای اتوبوس‌های بدون آلایندگی (ZEB) می‌توانند سفرهای سبزتر و تمیزتری داشته باشند.

وزیر حمل‌ونقل بریتانیا اعلام کرده است که عرضه اتوبوس‌های جدید بدون آلایندگی به اتصال مناطق مختلف کمک می‌کند و باعث می‌‎شود مردم به راحتی به محل کار، مدرسه یا دانشگاه دسترسی داشته باشند. برای اطمینان از اینکه بخش‌های بیشتری از انگلستان از فناوری سبز بهره می‌برند، دولت ۲۵ میلیون پوند اول را برای جوامع روستایی در اولویت قرار داده است.

به گفته مقامات شهری، بودجه امروزی برای اتوبوس‌های بدون آلایندگی بیشتر به کربن‌زدایی حمل‌ونقل عمومی و رشد اقتصادی از طریق متصل نگه داشتن جوامع به یکدیگر کمک می‌کند. پیش از این هدف اولیه برای تأمین حداقل چهار هزار اتوبوس بدون آلایندگی به سرانجام رسیده است و این بودجه اضافه باعث بهبود سفر برای مسافران بیشتر و افزایش دسترسی افراد در دورافتاده‌ترین مناطق می‌شود. بریتانیا با سرمایه‌گذاری جدید در این زمینه، موقعیت خود به به عنوان یک رهبر جهانی در فناوری صفر خالص را تثبیت می‌کند.

تخصیص بودجه جدید به اتوبوس‌های جدید بدون آلایندگی در انگلستان به بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی پاک‌تر برای مسافران در سراسر کشور کمک قابل‌توجهی می‌کند. این مرحله دوم طرح ارائه اتوبوس بدون آلایندگی که مبتنی بر موفقیت دور اول بودجه است، کشور را به ناوگان کاملاً بدون آلایندگی نزدیک‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد که اتوبوس‌ها نقش بزرگی در کمک به انگلستان برای رسیدن به اهداف کربن‌زدایی خود دارند. از آنجایی که مناطق روستایی در اولویت این پروژه قرار گرفته‌اند، یک کارگروه اتوبوس بدون آلایندگی برای مناطق روستایی ایجاد شده است که به دنبال شناسایی راه‌حل‌های عملی مورد نیاز برای این مناطق است.