دومین بسته محرک اقتصادی شهری تدوین می‌شود
دومین بسته محرک اقتصادی شهری تدوین می‌شود
شهرداری تهران قرار است لایحه دومین بسته محرک اقتصادی را به شورای شهر ارایه کند؛ بسته‌ای که بر اساس یکی از مواد آن باتوجه به شرایط خاصی، مجوز ساخت در خط آسمان به برخی کوچه‌ها داده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ، از تدوین لایحه بسته دوم محرک اقتصادی شهری خبر داد. وی افزود: شهرداری در بسته اول ماده‌هایی در نظر گرفته بود که با نظر اعضای شورای شهر، مقرر شد هم کارشناسی بیشتری روی آنها انجام و هم در بسته دوم گنجانده شود. یکی از آنها مربوط به حقوق مکتسبه شهروندان می‌شود به عنوان نمونه خط آسمان است. در حوزه دادن طبقات برای معابر و کوچه و خیابان‌هایی که ۶۰ درصد اماکن آن شکل گرفته باید مجوز ساخت در خط آسمان داده شود که ساختمان‌ها شبیه سایر ساختمان‌هایی که در اطرافشان ساخته شده شوند.

او درباره جزییات دومین بسته محرک اقتصادی، اضافه کرد: مورد بعدی اینکه شهرداری پیشنهاد کرده به شهرداران مناطق این مجوز و اختیار داده شود تا طول دوره تقسیط عوارض ساختمانی را در صورت نیاز افزایش دهند. 

بخشودگی چک های برگشتی

امامی گفت: همچنین در دومین بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده که بخشودگی برای چک‌های برگشتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هم اعمال شود. این در شرایطی است که قبلا برای چک‌های برگشتی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بخشودگی اعمال شده بود که استقبال زیادی از آن نشد چرا که مبلغ چک‌ها با تاخیر در پرداخت، افزایش پیدا کرده و به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده بود. 

معاون شهردار تهران افزود؛ به احتمال زیاد تدوین این لایحه در اواخرهفته آینده تمام می‌شود و آماده ارسال به شورای شهرخواهد شد.

پیشتر و در اردیبهشت ۱۳۹۹، شهرداری تهران همزمان با شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از زیان‌ مالی و تامین منابع درآمدی، لایحه بسته محرک اقتصادی را به شورای شهر تهران ارایه و شورای شهر هم با تغییراتی این لایحه را تصویب کرد./ شهر