بازگشایی بازار روز کاج
بازگشایی بازار روز کاج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، بازار روز کاج در راستای ارائه خدمات به شهروندان کرجی و تامین مایحتاج آنان، مجددا راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

بازار روز کاج در راستای ارائه خدمات به شهروندان کرجی و تامین مایحتاج آنان، مجددا راه اندازی شد.