استفاده از روش های نوین آبیاری جهت صرفه جویی در مصرف آب
استفاده از روش های نوین آبیاری جهت صرفه جویی در مصرف آب
سید محمد قاسمی رئیس‌ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ عملیات لوله گذاری و انتقال آب خام از بلوار جهادیه به بوستان شتر خان سمنان به طول ۱۰۰ متر لوله اصلی و ۲۰۰ متر لوله فرعی و ۱۲۰۰ متر لوله آبیاری قطره ای در حال اجرا می باشد

به گزارش آرمانشهر وی در ادامه گفت؛ این اقدام با نظارت مستمر و کارشناسی شده از وضعیت آبیاری با استفاده از آب خام و به منظور کنترل میزان آبدهی توسط واحد فنی و اجرایی این سازمان در حال اجرا می باشد.

قاسمی در پایان با تاکید بر لزوم مراقبت از منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت ؛ صرفه جویی در منابع آبی به ویژه در بحث آبیاری فضای سبز شهری با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و استفاده از آب خام می‌تواند اثرهای مثبتی را به همراه داشته باشد و این سازمان تمام تلاش خود را جهت بهبود وضعیت آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب بکار خواهد گرفت.