آکسفورد، انگلستان: سبک نئوگوتیک
آکسفورد، انگلستان: سبک نئوگوتیک

آکسفورد، انگلستان: سبک نئوگوتیک معماری انگلیسی متیو آرنولد، شاعر سرشناس انگلیسی، زمانی آکسفورد را «شهر مارپیچ‌های رؤیایی» خوانده است. ساختمان‌ها و برج‌های آکسفورد که اواسط قرن ۱۹ میلادی بنا شده‌اند، با الهام گرفتن از سنگ‌کاری‌های قرون‌وسطی، سبک نئوگوتیک را فریاد می‌زنند. آکسفورد و سبک نئوگوتیک را می‌توان نمایانده‌ای شایسته از حس اقتدار و سلحشوری دانست. […]

آکسفورد، انگلستان: سبک نئوگوتیک

معماری انگلیسی

متیو آرنولد، شاعر سرشناس انگلیسی، زمانی آکسفورد را «شهر مارپیچ‌های رؤیایی» خوانده است. ساختمان‌ها و برج‌های آکسفورد که اواسط قرن ۱۹ میلادی بنا شده‌اند، با الهام گرفتن از سنگ‌کاری‌های قرون‌وسطی، سبک نئوگوتیک را فریاد می‌زنند. آکسفورد و سبک نئوگوتیک را می‌توان نمایانده‌ای شایسته از حس اقتدار و سلحشوری دانست.