یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ارتقا نظام سلامت و همگانی کردن خدمات مربوط به سلامت مردم است
یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ارتقا نظام سلامت و همگانی کردن خدمات مربوط به سلامت مردم است

در طلیعه بهار قرار داریم و تقارن میلاد مولی الموحدین، علی ابن ابیطالب با آغاز سال نو و بهار طبیعت را پیشاپیش به همه شما خادمان سلامتی و خانواده محترم تبریک می گویم. بخش سلامت، بعنوان خدمات زیربنایی در یک جامعه محسوب می شود چرا که اگر بستر سلامت نباشد، آموزش، فرهنگ، هنر ، رفاه […]

در طلیعه بهار قرار داریم و تقارن میلاد مولی الموحدین، علی ابن ابیطالب با آغاز سال نو و بهار طبیعت را پیشاپیش به همه شما خادمان سلامتی و خانواده محترم تبریک می گویم.

بخش سلامت، بعنوان خدمات زیربنایی در یک جامعه محسوب می شود چرا که اگر بستر سلامت نباشد، آموزش، فرهنگ، هنر ، رفاه و دیگر شاخص های توسعه معنا ومفهوم خود را از دست می دهد. خادمان سلامت، ستونهای نگهداشت یک کشور هستند و خدمت در این حوزه بالاترین عبادات و پرافتخارترین شغل هاست.

یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی که در آغاز پنجمین دهه آن قرار داریم، ارتقا نظام سلامت و همگانی کردن خدمات مربوط به سلامت مردم است.

در دولت سازندگی، با پیگیری های ویژه آیت الله هاشمی رفسنجانی، جمهوری اسلامی توانست نظام پیشگیری و واکسیانسیون در ایران را به جهشی خیره کننده به سطح قابل قبول در نظام جهانی برساند وزیرساختهای حوزه سلامت نیز با احداث بیمارستانها ودرمانگاههای متعدد بهبود چشمگیری داشت. شرکت شهر سالم نیز همین ماموریت ورسالت را در سطح محدودتر یعنی شهر تهران وخانواده بزرگ شهرداری تهران برعهده دارد.