کاشت درخت توسط اعضای شورای شهر در خیابان ولی عصر(عج)
کاشت درخت توسط اعضای شورای شهر در خیابان ولی عصر(عج)

کاشت درخت توسط اعضای شورای شهر در خیابان ولی عصر(عج) به منظور احیاء و ساماندهی درخت های چنار این خیابان قدیمی تهران 🔸احمد مسجدجامعی، افشین حبیب زاده، آرش میلانی وصدراعظم نوری اعضای شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم درخت چنار هشت تا ده ساله کاشتند.  

کاشت درخت توسط اعضای شورای شهر در خیابان ولی عصر(عج) به منظور احیاء و ساماندهی درخت های چنار این خیابان قدیمی تهران

🔸احمد مسجدجامعی، افشین حبیب زاده، آرش میلانی وصدراعظم نوری اعضای شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم درخت چنار هشت تا ده ساله کاشتند.