پیش‌بینی ۶,۶۷۵ میلیارد تومان ارزش‌ افزوده در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری اصفهان
پیش‌بینی ۶,۶۷۵ میلیارد تومان ارزش‌ افزوده در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، ‌سعید ابراهیمی با اشاره به بودجه سال آینده شهرداری اصفهان اظهار کرد: از منظر ساختمانی و غیرساختمانی، بودجه سال آینده ۲۷ درصد یعنی حدود ۷ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان ساختمانی و ۲۰ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد غیرساختمانی است. وی با بیان اینکه برای سال […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، ‌سعید ابراهیمی با اشاره به بودجه سال آینده شهرداری اصفهان اظهار کرد: از منظر ساختمانی و غیرساختمانی، بودجه سال آینده ۲۷ درصد یعنی حدود ۷ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان ساختمانی و ۲۰ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد غیرساختمانی است.

وی با بیان اینکه برای سال آینده حدود ۶ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان ارزش‌افزوده پیش‌بینی کردیم، افزود: حدود ۷,۹۱۳ میلیارد تومان کل درآمدهای ساختمانی و حدود ۶ هزار و ۷۲ میلیارد تومان وام و اوراق مشارکت و حدود ۷ هزار و ۲۲ میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده برای سال آینده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: از مجموع بودجه ۲۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی سال آینده، ۹,۰۸۳ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و جاری است و سایر آن در دو گروه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی طبقه‌بندی می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان و در بخش تملک دارایی‌های مالی ۱,۹۶۵ میلیارد تومان هزینه می‌کنیم، یعنی حدود ۳۱ درصد بودجه جاری و ۶۹ درصد عمرانی است.

ابراهیمی با بیان اینکه شهرداری اصفهان از سال ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ حداقل حدود ۷۰ درصد بودجه را به حوزه عمرانی اختصاص داده است، در حالی که از نظر قانونی باید حداقل ۴۰ درصد بودجه عمرانی باشد، گفت: بیشتر سال‌ها میانگین حدود ۷۰ درصد را رعایت و بیشتر اعتبارات شهرداری را در حوزه عمرانی در شهر هزینه کردیم.

وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده شهرداری اصفهان میزان رشد هر منطقه مشخص است و بیشترین رشد بودجه را منطقه ۱۱ با ۶۷ درصد دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان اظهار کرد: میزان رشد بودجه مناطق پانزده‌گانه به ترتیب منطقه یک ۳۸ درصد، منطقه ۲ شهرداری ۵۹ درصد، منطقه ۳ شهرداری ۱۹ درصد، منطقه ۴ شهرداری ۵۶ درصد، منطقه ۵ شهرداری ۳۸ درصد، منطقه ۶ شهرداری ۳۲ درصد، منطقه ۷ شهرداری ۵۴ درصد، منطقه ۸ شهرداری ۴۱ درصد، منطقه ۹ شهرداری ۲۹ درصد، منطقه ۱۰ شهرداری ۴۰ درصد، منطقه ۱۱ شهرداری ۶۷ درصد، منطقه ۱۲، ۴۵ درصد، منطقه ۱۳ شهرداری ۲۹ درصد، منطقه ۱۴، ۳۳ درصد، منطقه ۱۵ شهرداری ۴۲ درصد و ناژوان ۱۵۴ درصد پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: رشد بالای بودجه ناژوان به دلیل پروژه آکواریوم است که از سرمایه‌گذار به شهرداری واگذار شده است، از این‌رو هزینه‌های نگهداری و درآمد را افزایش داده است، البته از میزان بودجه بعضی مناطق برای تعادل‌بخشی ایجاد عدالت بین مناطق، بودجه متمرکز دریافت می‌کنیم که در این راستا مناطقی که محرک توسعه به صورت متمرکز پرداخت می‌کنند شامل مناطق یک، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ است که در مجموع برای سال آینده ۱,۵۷۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۵ درصد بودجه را به‌صورت متمرکز از مناطق دریافت و برای کمک به بعضی سازمان‌ها و پروژه‌های محرک توسعه هزینه می‌کنیم.