پلمب ۱۳۲ واحد متخلف صنفی از ابتدای سال جاری
پلمب ۱۳۲ واحد متخلف صنفی از ابتدای سال جاری

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهردار منطقه ۴ از پلمب ۱۳۲ واحد متخلف صنفی از ابتدای سال جاری در حوزه این منطقه خبر داد. به گزارش شهریار، هادی مقدم زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و رفع آلودگی های زیست محیطی و سد معبر و با استناد به اجرای […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهردار منطقه ۴ از پلمب ۱۳۲ واحد متخلف صنفی از ابتدای سال جاری در حوزه این منطقه خبر داد.

به گزارش شهریار، هادی مقدم زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و رفع آلودگی های زیست محیطی و سد معبر و با استناد به اجرای آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ۱۳۲ واحد صنفی متخلف، از ابتدای سال جاری پلمب شده است.

شهردار منطقه ۴ تشریح کرد: بر این اساس و پیش از این، صاحبان ۵۴۰ صنف متخلف مشاغل مزاحم و واحدهای آلاینده در نیمه نخست سال جاری، توسط واحد تشخیص مزاحمت معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه اخطاریه دریافت کردند.

وی اضافه کرد: پلمب واحدهای صنفی توسط معاونت محیط زیست و خدمات شهری این منطقه، برای حفظ آرامش ساکنان که پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطاریه و تذکرهای شفاهی و عدم توجه اصناف متخلف به تذکر و اخطاریه ها صورت گرفته است.