پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ نمایشگاه عکس پاییزی صدای پای خزان از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ آذرماه و از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸، در نگارخانه هنر شهر واقع در بلوار ماهان روبروی استانداری البرز، مجموعه فرهنگی میلاد شهرداری کرج میزبان عموم شهروندان گرامی است.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

نمایشگاه عکس پاییزی صدای پای خزان از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ آذرماه و از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸، در نگارخانه هنر شهر واقع در بلوار ماهان روبروی استانداری البرز، مجموعه فرهنگی میلاد شهرداری کرج میزبان عموم شهروندان گرامی است.