پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ علیرضا رحیمی، نائب رئیس کمیسیون تلفیق و عمار ایزدیار، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج از محل پروژه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بازدید و مشکلات آن را احصا کردند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

علیرضا رحیمی، نائب رئیس کمیسیون تلفیق و عمار ایزدیار، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج از محل پروژه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بازدید و مشکلات آن را احصا کردند.