پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ معرفی پروژه‌های تکمیل شده و تبیین عملکرد اقدامات عمرانی انجام شده در دوره ششم مدیریت شهری با اکران طرح‌های فرهنگی «کرج در مسیر پیشرفت» در سطح شهر انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

معرفی پروژه‌های تکمیل شده و تبیین عملکرد اقدامات عمرانی انجام شده در دوره ششم مدیریت شهری با اکران طرح‌های فرهنگی «کرج در مسیر پیشرفت» در سطح شهر انجام شد.