پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ بازدید مسئولین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج از مرکز آموزشی توانیابان کرجی، به مناسبت نکوداشت روز جهانی معلولین و توانیابان به عنوان قشر خاص و تأثیرگذار در جامعه انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

بازدید مسئولین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج از مرکز آموزشی توانیابان کرجی، به مناسبت نکوداشت روز جهانی معلولین و توانیابان به عنوان قشر خاص و تأثیرگذار در جامعه انجام شد.