پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ تعداد ۳۰۰ هزار پیاز لاله هلندی در ۳۷ واریته از کانتیر بارگیری شده هلند، در باغ گل‌های پارک شهید چمران کرج تخلیه و عملیات کاشت این پیازها آغاز شده تا بازدیدکنندگان در فصل بهار تنوعی بی‌نظیر از رنگ‌ها و طرح‌ها را در این مجموعه نظارگر باشند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

تعداد ۳۰۰ هزار پیاز لاله هلندی در ۳۷ واریته از کانتیر بارگیری شده هلند، در باغ گل‌های پارک شهید چمران کرج تخلیه و عملیات کاشت این پیازها آغاز شده تا بازدیدکنندگان در فصل بهار تنوعی بی‌نظیر از رنگ‌ها و طرح‌ها را در این مجموعه نظارگر باشند.