همایش «پایداری در محیط های انسان ساخت»
همایش «پایداری در محیط های انسان ساخت»

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، همایش «پایداری در محیط های انسان ساخت»، چهاردهم و پانزدهم آذرماه به میزبانی اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

همایش «پایداری در محیط های انسان ساخت»، چهاردهم و پانزدهم آذرماه به میزبانی اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار می‌شود.