نوسانات ارزی علت اصلی تاخیر کلنگ زنی تراموا در ارومیه است
نوسانات ارزی علت اصلی تاخیر کلنگ زنی تراموا در ارومیه است
شهردار ارومیه گفت: مسیر اول تراموا ارومیه کلنگ زنی می شود.

آرمان شهر / ارومیه ؛ محمد حضرت پور در گفت وگو با ایسنا افزود: در سال جاری در تلاش هستیم زیرساخت های را آماده کرده و مسیر اول تراموا ارومیه را کلنگ زنی کنیم.

وی با اشاره به اینکه خط تراموای ارومیه در ۹ کیلومتر رفت و۹ کیلومتر برگشت طراحی شده، تصریح کرد: طبق برنامه امسال زیرساخت تردد مسیر رفت ازفلکه دریا تا ورزشگاه مخابرات اجرایی می شود.

حضرت پور یاد آور شد: نوسانات ارزی علت اصلی تاخیر کلنگ زنی تراموای ارومیه است.

شهردار ارومیه اظهار کرد: کاهش ترافیک محدود مرکزی و ورودی های شهر از جمله اهداف احداث تراموای ارومیه است.