نصب سردیس ۲۶ هنرمند در خیابان‌های تهران
نصب سردیس ۲۶ هنرمند در خیابان‌های تهران

نصب سردیس ۲۶ هنرمند در خیابان‌های تهران/ رونمایی از سردیس جمشید مشایخی در ۱۳اردیبهشت رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران: 🔹از این پس تغییر نام خیابان‌های پایتخت همراه با نصب سردیس شخصیت‌ها خواهد بود که این تندیس‌ها با شکل و شمایل مشخصی ساخته و نصب می‌شوند/ ایسنا 🌐 پایگاه خبری آرمانشهر

نصب سردیس ۲۶ هنرمند در خیابان‌های تهران/ رونمایی از سردیس جمشید مشایخی در ۱۳اردیبهشت

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران:

🔹از این پس تغییر نام خیابان‌های پایتخت همراه با نصب سردیس شخصیت‌ها خواهد بود که این تندیس‌ها با شکل و شمایل مشخصی ساخته و نصب می‌شوند/ ایسنا

🌐 پایگاه خبری
آرمانشهر