نام ۱۹ معبر و یک بوستان در تهران تغییر کرد
نام ۱۹ معبر و یک بوستان در تهران تغییر کرد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ، به گزارش خبرنگار شهر، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، تغییر نام ۱۸ معبر و دو بوستان در مناطق ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید. در این […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ،

به گزارش خبرنگار شهر، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، تغییر نام ۱۸ معبر و دو بوستان در مناطق ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

در این جلسه نام خیابان زیتون در منطقه پنج به نام شهید محمد یوسف سلیمانی، کوچه شاهد ۲ در منطقه پنج با حفظ شماره به نام شهید احمد اسدی نیا، کوچه افشار در منطقه ۶ به نام شهید محمدرضا قلی زاده آذربایجانی، بوستان فاقد نام در منطقه ۸ به نام شهید حامد ضابط، کوچه نورمحمدی در منطقه ۸ به نام شهید غلامرضا اسماعیلی، فواصل میدان ۵۳، ۵۴ و ۵۵ منطقه ۸ به نام شهید محمدحسین پارساکیان، کوچه جاوید در منطقه ۱۱ به نام خدمت، کوچه شیری در منطقه ۱۱ به نام شهید علی افشار و کوچه مودت در منطقه ۱۲  به نام شهیدان علی و حمید صفاری تغییر کرد.

در ادامه، تغییر نام کوچه روحانی منطقه ۱۵ به نام شهید حسین گشاده رو، کوچه روشن سوم در منطقه ۱۷ به نام شهید عین اله جوادزاده، کوچه سعدی در منطقه ۱۸ به نام شهید سویف عباس پور، کوچه سجادی اول در منطقه ۱۸ به نام شهید گل محمد محمدیان، خیابان سیزدهم منطقه ۲۰ به نام شهید احمد گودرزی، کوچه اول خیابان شهید رجای شهرری در منطقه ۲۰ به نام شهید اصغر رجبی درویش بقال، کوچه فاقد نام خیابان شهید احمد غلامی در منطقه ۲۰ به نام شهید حسن آبادی، کوچه سوم خیابان شهید ملت دوست شهرری در منطقه ۲۰ به نام شهیدان مهدی و علی اکبر نظری، کوچه سی و هفتم خیابان شهید حق گویان شهرری در منطقه ۲۰ به نام شهیدان فرهنگ و فرهاد صابر، بوستان بانوان جدید الاحداث در منطقه ۲۱ به نام بانو گوهرشاد و کوچه گل سرخ وردآورد در منطقه ۲۱ به نام شهید محمدعلی رضایی انجام شد.

انتهای پیام/