جمع بندی نهایی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها به جلسات بعدی موکول شد
جمع بندی نهایی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها به جلسات بعدی موکول شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نشست این کمیسیون را تشریح کرد.

به گزارش آرمانشهر علی حدادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در دستور کار بود، شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی گرفته بود.

وی ادامه داد: با حضو نماینده دولت، شهرداری ها و شورای نگهبان روی موارد ایرادی که مستند به اصل ۱۰۰ بود، بحث و بررسی شد، از آنجایی که رفع ایرادات نیاز به کار کارشناسی داشت، در این جلسه به جمع بندی نرسیدیم.

سخنگوی کمیسیون امرو داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان شهرداری ها و  دولت تشکیل شود، موارد مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. از این رو جمع بندی نهایی در خصوص لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به جلسات آتی موکول شد.