ضرورت کاهش روند ثبت اسناد در بافت فرسوده
ضرورت کاهش روند ثبت اسناد در بافت فرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: طولانی بودن روندهای ثبتی و عدم وحدت رویه در تصمیم گیری برای موضوعات مشترک در واحدهای ثبتی مختلف، دو مشکل مهم در سطح محلات دارای بافت فرسوده است. به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر به نقل از مهر ، کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه‌ای که […]

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: طولانی بودن روندهای ثبتی و عدم وحدت رویه در تصمیم گیری برای موضوعات مشترک در واحدهای ثبتی مختلف، دو مشکل مهم در سطح محلات دارای بافت فرسوده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر به نقل از مهر ، کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران و جمعی از مدیران دفاتر توسعه محله‌ای برگزار شد، یکی از مسائل و مشکلات در بافت‌های فرسوده پایتخت را که به عنوان موانع نوسازی برشمرده می‌شود، موضوعات مختلف مربوط به اسناد مالکیت املاک دانست.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه مشکلات ثبتی در هر منطقه از سوی مدیران دفاتر توسعه محله‌ای شناسایی و اولویت بندی شده‌اند، خاطرنشان کرد: عدم وجود آمار دقیق از تعداد و پراکندگی املاک، ناآگاهی مالکین از شرایط املاک و چگونگی پیگیری روند قانونی مسائل، هزینه‌های قابل توجه رسیدگی و پیگیری پرونده‌های ثبتی و عدم استطاعت مالی مالکین، طولانی بودن روند و فرآیندهای ثبتی و حجم بالای پرونده‌های ثبتی در سطح رسیدگی از جمله عمومی ترین این مشکلات است.

علی اکبری با اشاره به اینکه مشکلات احصاء شده در رابطه با مسائل ثبت املاک در سطح محلات به تفکیک دسته بندی شده‌اند، تصریح کرد: این دسته بندی شامل املاک فاقد سند رسمی و دارای قولنامه معتبر، املاک فاقد سند رسمی و فاقد قولنامه معتبر، املاک با سند مشاعی، املاک دارای سند رسمی دارای مغایرت ابعاد و مساحت بین وضع موجود و سند، املاک دارای سند اعیانی، املاک با سند دارای حدود اربعه بدون مساحت و ابعاد و املاک دارای سند با موقعیت جابجا شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلساتی از این دست به منظور بررسی مورد به مورد املاک دارای مشکلات ثبتی در سطح محلات، بتوان گامی برای کاهش مشکلات ساکنان بافت‌های فرسوده و تسریع در روند نوسازی برداشت.

علی اکبری با بیان اینکه موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده، موضوعی ویژه است که از اولویت‌های مورد تأکید حاکمیت نیز می‌باشد، یادآور شد: در محدوده بافت‌های فرسوده، تعداد زیادی ساختمان‌های ناپایدار و ناایمن وجود دارند که نیاز به زلزله ندارند و چنانچه به حال خود رها شوند، تبدیل به آوار خواهند شد.

وی افزود: موانع و مشکلات نوسازی در بافت‌های فرسوده با حیات و ممات ساکنان در ارتباط است و مرتفع شدن این مسائل حتی یک روز زودتر، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، طولانی بودن روندهای ثبتی و عدم وحدت رویه در تصمیم گیری برای موضوعات مشترک در واحدهای ثبتی مختلف را به عنوان دو مشکل مهم در سطح محلات ذکر کرد و خواستار پیگیری این موضوعات شد.

علی اکبری در خاتمه با بیان اینکه ۶۰ دفتر توسعه محله‌ای در سطح محلات دارای بافت فرسوده مستقر هستند و کارشناسان این دفاتر به نمایندگی از شهرداری تهران تمامی امور را برای رفع مشکلات ساکنان محلات در واحدهای مختلفثبتی پیگیری می‌کنند، خواستار همکاری واحدهای ثبتی با کارشناسان دفاتر برای حل هر چه سریع‌تر مشکلات شهروندان شد.