شورای شهر مرجع رسیدگی به استعفای شهردار است
شورای شهر مرجع رسیدگی به استعفای شهردار است
رییس شورای شهر کرمانشاه از ارسال رونوشت نامه استعفای شهردار به شورای شهر خبر داد و افزود: موضوع استعفای ایشان در اولین جلسه شورای شهر جدید مطرح خواهد شد.

به گزارش آرمانشهر طیب حیدری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص تحویل نامه استعفای شهردار به استاندار کرمانشاه گفت: مرجع قانونی انتخاب شهردار، شورای شهر است و بر اساس قانون مرجع رسیدگی به استعفا و یا استیضاح و برکناری شهردار هم شورای شهر است.

وی افزود: شورای پنجم روز پایانی کار خود را می گذراند، اما این به معنی پایان یافتن ماهیت شورا نیست و تنها اعضای آن تغییر خواهند کرد و شورای شهر همچنان پابرجاست.

حیدری گفت: شهردار کرمانشاه نامه استعفای خود را به استاندار کرمانشاه تحویل داده و معاون عمرانی استاندار طی نامه ای این استعفا را به شورای شهر کرمانشاه اعلام و نامه شهردار را همراه آن پیوست کرده اند.

حیدری گفت: روال قانونی این است که نامه استعفا باید تحویل شورای شهر شود، اما در حال حاضر بصورت غیرمستقیم از سوی معاون عمرانی نامه ای به شورا فرستاده شده و بازهم امکان طرح آن در جلسه شورا وجود دارد.

وی افزود: علاوه بر این، رونوشت نامه استعفا هم توسط شهردار به شورای شهر ارسال شده و همین امر می تواند موجب طرح موضوع استعفای ایشان در جلسه شورا شود.

رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: در اولین جلسه شورای شهر جدید باید موضوع استعفای شهردار مطرح شود و در صورت موافقت، سرپرست برای شهرداری تعیین خواهد شد.

حیدری گفت: تا زمان موافقت شورا با استعفای شهردار و تعیین سرپرست، آقای طلوعی همچنان شهردار کرمانشاه است.

سعید طلوعی شهردار کرمانشاه، اخیرا با ارسال نامه ای به استاندار، استعفای خود را اعلام کرد. همچنین روز(۱۲ مرداد) در مراسمی با پرسنل شهرداری و مردم کرمانشاه خداحافظی کرد.