مصوبات یکصد‌‌و‌شصت‌ و‌هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز
مصوبات یکصد‌‌و‌شصت‌ و‌هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز
یکصد‌‌و‌شصت‌و‌هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد

به گزارش آرمانشهر به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شورای اسلامی شهر شیراز، اعضای این شورا در نخستین دستورکار صد‌و‌شصت‌و‌هفتمین جلسه علنی این شورا، که در روز دوشنبه ۲۹دی‌ماه برگزار شد، طرح یک‌فوریتی دفن رایگان درگذشتگان، اعم از فوت عادی و کرونایی را در آرامستان بهشت احمدی تا تاریخ سی‌و‌یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ بررسی کردند؛ در این زمینه مقرر شد موضوع به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون‌های سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری باعنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک باعنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده بازگردانده شود و نتایج ظرف مدت دو هفته برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارائه شود.

در ادامه، شوراییان به ایراد فرمانداری به مصوبه “قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری” پرداختند که مصوبه یادشده با اصلاح ماده‌واحده و الحاق یک بند با عنوان بند ۶ و سه تبصره با شماره‌های ۸ و ۹ و ۱۰ بار دیگر به‌ تصویب اعضا رسید؛ بر این اساس، شهرداری معادل قیمت سرانه خدمات عمومی، شوارع و معابر شهر (موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) را از مالکانی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان کار دارند اما آن را پرداخت نکرده‌ و امکان تأمین ندارند، به شرح زیر محاسبه و دریافت می‌کند:
در بند دوم اصلاحی آمده است که از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۹ تا پنجم فروردین ۱۴۰۰ سهم شهرداری به میزان ۲۵درصد قیمت روز کارشناسی دریافت می‌شود.
در بند سوم اصلاحی از تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۰ تا پنجم فروردین ۱۴۰۱ سهم شهرداری به میزان ۳۰درصد قیمت روز کارشناسی دریافت می‌شود.
بر اساس بند چهارم اصلاحی از تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۱ تا پنجم فروردین ۱۴۰۲ سهم شهرداری به میزان ۵۰درصد قیمت روز کارشناسی دریافت می‌شود.
در بند ششم الحاقی عنوان شده که از تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۲ تا پنجم فروردین ۱۴۰۳ سهم شهرداری به میزان ۷۰درصد قیمت روز کارشناسی و از ششم فرورودین ۱۴۰۳ سهم شهرداری به میزان صدردصد قیمت روز کارشناسی دریافت می‌شود.
تبصره هشتم الحاقی نیز مقرر می‌کند که مودیانی که قبل از تاریخ اجرایی‌شدن این مصوبه قدرالسهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده باشند و با در نظر گرفتن این مصوبه بستانکار شوند، کد نوسازی ملک خود را با درج عنوان بستانکار دریافت می‌کنند.
در تبصره نهم الحاقی هم عنوان شده که افرادی که با‌توجه‌به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مصوب سال ۱۳۹۰، همچنان سند دریافت نکرده‌اند، اگر قبل از دریافت سند به شهرداری مراجعه کنند و نقشه تفکیکی آن‌ها تأیید شود یا شهرداری در موعد مقرر پاسخ استعلام را نداده باشد؛ اما سند دریافت کرده باشند، از ماده ۱۰۱ مستثنی هستند.
دهمین تبصره الحاقی نیز بدین‌ترتیب اصلاح شد که اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از آن، مشروط بر اینکه از سند مالکیت ششدانگ برخودار باشند، مشمول این مصوبه نمی‌شوند.

دستور کار بعدی شورای شهر شیراز، به ایراد دیگر فرمانداری درباره “احداث آرامستان مشاهیر و فرهنگ‌وران شیراز” اختصاص یافت و در نهایت شوراییان با یک ماده‌واحده این مصوبه را اصلاح‌کردند؛ بدین‌ترتیب شهرداری شیراز مکلف شد با هماهنگی دستگاه‌های مربوط درباره تغییر کاربری و استفاده از زمین پارک حاشیه‌ای واقع در سه‌راه دارالرحمه به‌منظور اختصاص قطعه آرامستان مشاهیر و فرهنگ‌وران شیراز اقدام کند.

در ادامه صد‌و‌شصت‌و‌هفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، ایراد فرمانداری به مصوبه‌ای با عنوان “عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک” مورد بررسی قرار گرفت؛ شوراییان شیراز با اشاره به اینکه ایراد‌های یادشده خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت تطبیق است، مصوبه را برای اجرا به شهرداری شیراز ابلاغ کردند.

در ادامه این جلسه، لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز، درباره “قیمت‌های ملاک عمل به‌منظور محاسبه عوارض و بهای خدمات شهرداری” بررسی و در نتیجه آن، موضوع با قید یک فوریت به کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارسال شد.

گفتنی است شورای اسلامی شهر شیراز موضوع تشکیل جلسه بعدی صحن علنی شورا به صورت فوق‌العاده نیز در پایان این جلسه بررسی شد که بر اساس توافق اکثریت اعضا، صبح پنجشنبه دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ جلسه‌ فوق‌العاده صحن علنی شورا برگزار شود.