شهردار رشت استیضاح نشد
شهردار رشت استیضاح نشد
با ۷ رای موافق شورای شهر رشت، استیضاح شهردار رشت از دستور کار این شورا خارج شد.

آرمانشهر/رشت؛ امروز در صحنه فوق العاده جلسه شورای شهر رشت که به منظور استیضاح شهردار برگزار شده بود، با موافقت ۷ نفر از اعضای شورای شهر رشت، استیضاح ناصر حاج محمدی شهردار رشت از دستور جلسه خارج شد.

پیش از این دو جلسه از جلسات استیضاح شهردار رشت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای شورا لغو شده بود.

در این جلسه مخالفان و موافقان، نظرات خودر ا در خصوص طرح استیضاح ناصر حاج محمدی بیان کردند و در نهایت با رای‌گیری اعضای شورا که همه در جلسه حاضر بودند استیضاح شهردار از دستور خارج شد.