شهردار برتر استان یزد در حوزه گردشگری
شهردار برتر استان یزد در حوزه گردشگری

🔹علیرضا نقوی شهردار میبد به عنوان شهردار برتر استان یزد در حوزه گردشگری انتخاب و از سوی دکتر طالبی استاندار و رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر استان یزد مورد تقدیر قرار گرفت. 🔹 این لوح توسط مهندس صادقیان معاون عمرانی استاندار  به شهردار میبد اعطاشد.

🔹علیرضا نقوی شهردار میبد به عنوان شهردار برتر استان یزد در حوزه گردشگری انتخاب و از سوی دکتر طالبی استاندار و رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر استان یزد مورد تقدیر قرار گرفت.

🔹 این لوح توسط مهندس صادقیان معاون عمرانی استاندار  به شهردار میبد اعطاشد.