سرپرست شهرداری مهریز منصوب شد
سرپرست شهرداری مهریز منصوب شد
«عبدالرسول یزدی» به عنوان سرپرست شهرداری مهریز منصوب شد.

به گزارش آرمانشهر «زهرا دهقانی زاده» رئیس شورای‌ اسلامی شهر مهریز در این باره گفت: با پذیرش استعفای «امیرحمزه زارعزاده» به جای وی «عبدالرسول یزدی» به عنوان سرپرست شهرداری این شهر منصوب شد.

وی افزود: طبق مقررات، اعضای شورای اسلامی در جلسه‌ای نسبت به بررسی موضوع استعفای شهردار قبلی اقدام کردند.

این مسئول بدون اشاره به علت استعفای شهردار سابق مهریز، خاطرنشان کرد: عبدالرسول یزدی که هم‌اکنون معاون شهرداری است، وظایف محوله شهردار را نیز انجام می‌دهد.

منبع: ایسنا