از سامانه شفافیت املاک شهرداری تبریز رونمایی می‌شود
از سامانه شفافیت املاک شهرداری تبریز رونمایی می‌شود
از سامانه شفافیت املاک شهرداری تبریز فردا در دویست و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز رونمایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر، طراحی و ایجاد سامانه شفافیت املاک به منظور حفاظت و صیانت از اموال شهرداری شکل گرفته است و هدف از ایجاد  آن پیشگیری از تضعیع حقوق شهرداری، صیانت از اموال غیر منقول شهرداری، برنامه ریزی برای املاک موجود، شفاف سازی در روند واگذاری املاک و ارتقا سلامت اداری است.

شهرداری تبریز در خارج از حریم و حتی شهرهای دیگر املاکی دارد که آنها نیز باید ثبت شده و راهکار آن مشخص شود و بر همین اساس اعیان و عرصه  کلیه کاربری‌هایی که متعلق به شهرداری است در این سامانه ثبت می شود.

با اجرای این سامانه بیش از ۲۰ هزار متر مربع از املاک خاوران که تصرف شده بود، به شهرداری بازگشته است که با راه‌اندازی سامانه شفافیت این روند تا آخرین ملک شهرداری ادامه خواهد یافت.

با ابلاغ شهردار تبریز در آینده ای نزدیک تمام بروکراسی های مربوط به املاکی که متعلق به شهرداری بوده و یا به نوعی به شهرداری مرتبط است از طریق این سامانه خواهد بود.

تاکنون در بسیاری از شهرها این سامانه ایجاد نشده و راه‌اندازی این سیستم بدون الگوبرداری از جایی، و ابتکار شهرداری تبریز است.