رئیس سازمان میراث فرهنگی : ((اجازه نمی دهیم))
رئیس سازمان میراث فرهنگی : ((اجازه نمی دهیم))

براساس صحبت‌های “اشقاقی”، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، مالک کاخ ۱۱هزار متری ثابت‌پاسال معروف به “کاخ ورسای ایران” به شعبه ده دیوان عدالت اداری شکایت نامه‌ای مبنی از خروج از ثبت این اثر فاخر معماری تتظیم کرده است. 🔹آخرین مالک کاخ ثابت، شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز سهامدار ۱۵ درصد از “بیمه رازی” است و […]

براساس صحبت‌های “اشقاقی”، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، مالک کاخ ۱۱هزار متری ثابت‌پاسال معروف به “کاخ ورسای ایران” به شعبه ده دیوان عدالت اداری شکایت نامه‌ای مبنی از خروج از ثبت این اثر فاخر معماری تتظیم کرده است.

🔹آخرین مالک کاخ ثابت، شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز سهامدار ۱۵ درصد از “بیمه رازی” است و براساس صحبت‌های “محمدحقانی”، عضو سابق شورا شهر تهران با خبرگزاری قوه قضائیه(میزان)؛ این بنا متعلق به “علی انصاری”، موسس بانک آینده است.

🔹مالک کاخ ورسای در نظر دارد که در حیاط این کاخ که رای باغ بودن آن توسط دیوان عدالت اداری باطل شده، هتلی چند ستاره و ویژه بسازد و ساختمان اصلی را حفظ کند.این کاربری در حالی مطرح شده که خیابان‌ها و بزگراه‌های منتهی به آفریقا، تحمل هرگونه بار ترافیکی اضافه را ندارند.
یکسال پیش طرحی در فضای مجازی از “هادی‌تهرانی” معمار معروف ایرانی و احتمالی این هتل منتشر شده که یک بنا مثلثی شکل شبیه طرح‌های فراماسونری یکی از این ایده‌ها است!