دیدار حناچی با مراجع عظام تقلید به روایت تصویر
دیدار حناچی با مراجع عظام تقلید به روایت تصویر

پیروز حناچی شهردار تهران در سفر یک روزه خود به قم با آیات عظام صافی گلپایگانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، سبحانی، علوی گرگانی، بیات زنجانی، صانعی و شهرستانی نماینده بیت حضرت آیت الله العظمی سیستانی دیدار و گفت و گو کرد.  

پیروز حناچی شهردار تهران در سفر یک روزه خود به قم با آیات عظام صافی گلپایگانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، سبحانی، علوی گرگانی، بیات زنجانی، صانعی و شهرستانی نماینده بیت حضرت آیت الله العظمی سیستانی دیدار و گفت و گو کرد.