دستور رسیدگی فوری پزشکی قانونی به پرونده آسیه پناهی
دستور رسیدگی فوری پزشکی قانونی به پرونده آسیه پناهی
رئیس پزشکی قانونی کشور دستور رسیدگی فوری به پرونده آسیه پناهی را صادر کرد.

آرمان شهر به نقل از ایسنا، دکتر عباس مسجدی در جریان بازدید از اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در جریان مراحل تخصصی تعیین علت فوت و روند رسیدگی به پرونده آسیه پناهی سخره، زنی که مأموران شهرداری اقدام به تخریب آلونک محل زندگی‌اش کرده بودند قرار گرفت و دستورات لازم را در خصوص به کارگرفتن نهایت سرعت و دقت در اعلام نتیجه این پرونده صادر کرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی همچنین در دیدار با پرسنل پزشکی قانونی استان ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادات کارکنان، در جریان برخی مشکلات و کاستی های موجود در این اداره کل قرار گرفت.