تملک و تعریض بلوار ارم با استفاده از ظرفیت قانونی در جهت رفاه شهروندان، در صدر اولویت‌هاست
تملک و تعریض بلوار ارم با استفاده از ظرفیت قانونی در جهت رفاه شهروندان، در صدر اولویت‌هاست

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ، به گزارش پایگاه خبری امروز علیرضا رحیمی محمودآبادی نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورا اسلامی شهر کرج ضمن بیان اینکه تعریض بلوار ارم جزء پروژه های اولویت دار است گفت: تملک و تعریض بلوار ارم در دستور جدی شورا و مدیریت شهری قرار گرفته است که با مصوبه اخیر شورا […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ،

به گزارش پایگاه خبری امروز علیرضا رحیمی محمودآبادی نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورا اسلامی شهر کرج ضمن بیان اینکه تعریض بلوار ارم جزء پروژه های اولویت دار است گفت: تملک و تعریض بلوار ارم در دستور جدی شورا و مدیریت شهری قرار گرفته است که با مصوبه اخیر شورا ۲۰% مازاد بر کارشناسی در راستای تشویق و ترغیب بیشتر مالکین جهت توافق در مسیر تعریض این معبر صورت گرفت.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اسلامی اضافه کرد: انتظار می رود مالکان در مسیر تعریض بلوار ارم اعم از مالکین بخش خصوصی و دستگاه های دولتی با توجه به اولویت دار بودن این پروژه و اینکه شهروندان عزیز در مسیر، ساعات مدیدی در طول شبانه روز در ترافیک سپری می کنند، همکاری لازم را داشته باشند لذا عزم مدیریت شهری بر این است که این تعریض اتفاق افتد در غیر اینصورت با قوه قهریه قانون مواجهه خواهند شد.

علیرضا رحیمی محمودآبادی از مجموعه دستگاه قضا در همکاری با مدیریت شهری کرج تشکر کرد و اظهار داشت: امروزه اقدام صریح و دقیق دستگاه قضا بر مبنای قانون به‌منظور رفاه حال شهروندان عزیز بی نظیر است.
 

تملک و تعریض بلوار ارم با استفاده از ظرفیت قانونی در جهت رفاه شهروندان، در صدر اولویت‌هاست

تملک و تعریض بلوار ارم با استفاده از ظرفیت قانونی در جهت رفاه شهروندان، در صدر اولویت‌هاست

تملک و تعریض بلوار ارم با استفاده از ظرفیت قانونی در جهت رفاه شهروندان، در صدر اولویت‌هاست

تملک و تعریض بلوار ارم با استفاده از ظرفیت قانونی در جهت رفاه شهروندان، در صدر اولویت‌هاست