تصویب اهدای یک قطعه زمین برای ایجاد پایگاه انتقال خون در منطقه ۱۳ اصفهان
تصویب اهدای یک قطعه زمین برای ایجاد پایگاه انتقال خون در منطقه ۱۳ اصفهان

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور با اشاره به مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه امروز _شنبه یازدهم آذر_ کمیسیون حقوقی، برنامه ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در جلسه امروز دو لایحه […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور با اشاره به مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه امروز _شنبه یازدهم آذر_ کمیسیون حقوقی، برنامه ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در جلسه امروز دو لایحه مطرح شده از سوی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. نخستین لایحه مربوط به هدیه شهرداری به سازمان انتقال خون بود که بر اساس آن یک قطعه زمین در منطقه ۱۳ به احداث یک پایگاه انتقال خون اختصاص پیدا کند.

وی افزود: لایحه دیگر در خصوص اهدایی بود که شهرداری می‌گیرد، بر این اساس یک زمین برای پارکینگ یکی از بیمارستان‌های منطقه ۱۵ بررسی شد و در نهایت هر دو مورد با لحاظ قوانین و مقررات به تصویب اعضا رسید.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: موضوع مطرح شده بعدی، نامه ارسالی از سازمان بازرسی کل کشور در خصوص یکی از طرح‌های عمرانی مطرح بود که جوانب فنی مطرح و برای جمع بندی نهایی به شهرداری اعلام شد، بر این اساس شهرداری باید پاسخ مکتوب خود را برای سازمان بازرسی کل کشور و شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال کنند.

وی افزود: موضوع بررسی شده دیگر در جلسه امروز، مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری بود، زیرا در آستانه فصل بودجه هستیم و باید عدد و رقم برآوردی و شیوه عمل در خصوص تأمین هزینه‌های بیمه تکمیلی گزارش می‌شد که این اقدام صورت گرفت و در مباحث بودجه موردنظر قرار می‌گیرد.