تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری منطبق با کرونا
تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری منطبق با کرونا
رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از تدوین بودجه۱۴۰۰شهر تهران براساس اپیدمی کرونا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر مجید فراهانی در گفت وگو با ایسنا، در مورد شاخص های بودجه۱۴۰۰ شهرداری تهران با اشاره به روزهای کرونایی تهران و جهان، گفت: ﻫﻤﻪﮔﻴﺮی ﻛﺮوﻧﺎ در ﺷﺮایطی رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد بودند و تنها می توان گفت در کشور ما اجرای بودجه پس از شروع همه گیری کرونا آغاز شد و البته شورا و مجلس در دوران تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ با همه گیری کرونا مواجه شدند و فرصت تغییر بودجه متناسب با شرایط کرونا برای مجلس و شورای شهر چندان فراهم نبود.

وی افزود: با این حال ما در شورای شهر با در نظرگرفتن اعتبارات پیش بینی نشده در اختیار شهردار تهران برای مدیریت بحران و پشتیبانی از تاب آوری شهر و پیش بینی اعتباری بالغ بر ۵۰میلیارد ریال برای پایش سلامت کارکنان و کارگران شهرداری تهران برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ زمینه های توجه به اثرات و پیامدهای کرونا در زمان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ فراهم شد، علاوه بر این از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمیته بودجه و نظارت مالی شورا نسبت به بررسی سناریوهای تحقق بودجه سال ۱۳۹۹ اقدام و نتایج آن در اختیار اعضاء شورا و شهردار قرار گرفت که بر اساس آن زمینه تهیه و تصویب بسته محرک اقتصادی فراهم شود.

رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران با تاکید براینکه اکنون اما پس از گذشت ۹ ماه دست و پنجه نرم کردن همه آحاد جامعه با همه گیری کرونا، ما در آستانه تهیه و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران هستیم، گفت: بر همین اساس و به منظور استفاده از تجربیات جهانی نسبت به ترجمه گزارش صندوق بین المللی پول درباره بودجه ریزی در شرایط کرونا اقدام کردیم که نتایج آن در اختیار اعضای شورا قرار خواهد گرفت و بدون شک توجه به تاب آوری شهر، پایداری خدمات شهرداری و تداوم روند توسعه شهر با تاکید بر توسعه محلات سه اصل کلیدی است که باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گیرد.

فراهانی ادامه داد: بر همین اساس بودجه شهرداری با جهت بخشی فعالیت ها و خدمات و صیانت از زندگی شهروندان و پایش سلامت کارکنان و کارگران شهرداری در برابر کرونا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ساکن در محلات شهر تهران با اجرای پروژه های توسعه محلی مورد تقاضای شورایاران باید تهیه و به شورا ارائه شود.

وی با بیان اینکه مطمئنا تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران کار و توجه بیشتری را می طلبد، افزود: چراکه حق شهروندان تهرانی است که بودجه شهرشان بودجه ای دقیق، قابل تحقق و در برگیرنده و پاسخ دهنده نیازها و مطالبات ایشان در شرایط ناشی از همه گیری کرونا و شرایط پسا کرونا باشد، من به عنوان نماینده مردم تهران هم در کنار همکارانم متعهد هستم تا این دغدغه را تا روز آخر فعالیت در دوره پنجم پیگیری کنم و هم این اطمینان را به همشهریانم می دهم که حساسیت و توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از بودجه سالهای قبل خواهد بود.