تائید تغییرات بودجه جاری سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز در پی افزایش حقوق کارکنان
تائید تغییرات بودجه جاری سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز در پی افزایش حقوق کارکنان

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ، در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز افزایش میزان بودجه جاری شهرداری تبریز به دلیل تغییرات دستورالعمل های پرداخت حقوق مورد بررسی قرار گرفت و به تایید کمیسیون رسید. به گزارش شهریار به نقل از امور ارتباطات شورای اسلامی شهر تبریز، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ،

در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز افزایش میزان بودجه جاری شهرداری تبریز به دلیل تغییرات دستورالعمل های پرداخت حقوق مورد بررسی قرار گرفت و به تایید کمیسیون رسید.

به گزارش شهریار به نقل از امور ارتباطات شورای اسلامی شهر تبریز، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در سال سوم ششمین دوره صبح امروز با حضور علی نوای باغبان، احد صادقی، پرویز هادی، شهرام دبیری، برخی از مدیران ذیربط شهرداری و کارشناسان این کمیسیون در عمارت ساعت تبریز برگزار شد.

علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: دستور نخست جلسه مربوط به ارائه عملکرد منابع و مصارف سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بوده که در این خصوص بحث و بررسی هایی خواهیم داشت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود ابراز کرد: دستور دوم جلسه نیز مربوط به لوایح ارجاعی از سوی شهرداری به شورای شهر بوده که در این خصوص هم بحث و بررسی هایی خواهیم داشت.

در ابتدای جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه شهرداری تبریز در خصوص تغییرات بودجه جاری و عمرانی شهرداری تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس توضیح مدیران شهرداری تبریز این تغییرات در دو حوزه کارمندی و کارگری تقسیم می شود که با درصدهای متفاوت در بودجه وجود دارد. بدلیل اینکه افزایش های اعلام شده بیش از میزان پیش بینی بودجه سالانه شهرداری بوده نیاز به اعمال تغییر و جابجایی در بودجه هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: خوشبختانه بر اساس نظر کمیسیون، شهرداری درخواست خود را به صورت لایحه به شورا ارائه کرد. به دلیل اینکه موضوع افزایش بودجه جاری مربوط به پرداخت حقوق است و هیچ کس با این موضوع مخالفت و مشکلی ندارد.

پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون در این خصوص بدون تغییر پیشنهاد شهرداری به تصویب کمیسیون رسید و برای تصویب نهایی به صحن شورا ارسال شد.

در ادامه این جلسه موضوع تغییرات و جابجایی در بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ مطرح شد. این موضوع در خصوص جابجایی در بودجه ۱۰۰ پروژه شهرداری ارائه شد. شهرداری عدم امکان اجرای برخی از پروژه ها و امکان تکمیل و سرعت بخشی به اجرای برخی دیگر از پروژه ها را دلیل این پیشنهاد اعلام کرده است.

پس از تبادل نظر اعضای کمیسیون در این خصوص، علی نوای باغبان با بیان اینکه اظهار نظر کمیسیون عمران در این خصوص ضروری است گفت: کمیسیون ضمن تایید کلیات جابجایی بودجه عمرانی شهرداری در خصوص حذف پروژه ها و جابجایی های درخواست شده کمیسیون عمران می بایست اظهار نظر کند.

در ادامه جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، عملکرد منابع و مصارف سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری توسط مدیرعامل سازمان مذکور تشریح شده و مورد بحث و بررسی جامع و کامل اعضای حاضر در این جلسه قرار گرفت.

علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص بیان کرد: خوشبختانه با گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری دریافتیم که منابع و مصارف این سازمان طبق برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است و مشکلات آنچنانی را ندارد تنها بخشی از بودجه مربوط به حوزه شهرسازی بوده که متولی جذب آن هم معاونت شهرسازی است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنانش ابراز کرد: ما باید کمک و حمایت های ویژه ای داشته باشیم تا سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری به جایگاه واقعی خود برسد، بودجه یکی از بخش هایی بوده که ما تلاش خواهیم کرد تا در فصل بودجه بندی از برنامه و بودجه ارائه شده این سازمان حمایت های لازم را انجام دهیم.

احد صادقی، نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز هم در این جلسه بیان کرد: لازم است در رابطه با برخی ساختارهای سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تدابیر جدی اتخاذ شود مثلا این سازمان باید از حیث نیروی انسانی تقویت شده تا در آینده، شهر به صورت هوشمند اداره گردد، همچنین در رابطه با سامانه شفافیت نیز مطالباتی داریم که بهتر است در این خصوص هم گزارشی ارائه شده و اقداماتی اجرایی شود.

لازم به توضیح است اعضا و کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، پیرامون عملکرد منابع و مصارف سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مطالبی را تشریح کرده و مورد بحث و بررسی قرار دادند.