برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران و خطر زلزله ویژه بانوان و دانش آموزان
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران و خطر زلزله ویژه بانوان و دانش آموزان

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهردار منطقه۹ گفت: براساس برنامه ریزی ها، کارگاه های آموزشی بصورت مدون، جهت بهره مندی مخاطبان و با استفاده از بسترهای موجود، در سطح منطقه۹ برگزار می شود. به گزارش شهریار، بدری حامد با اشاره به ضرورت آموزش شهروندان در مقابله با بحران های طبیعی و غیرطبیعی و نقش […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهردار منطقه۹ گفت: براساس برنامه ریزی ها، کارگاه های آموزشی بصورت مدون، جهت بهره مندی مخاطبان و با استفاده از بسترهای موجود، در سطح منطقه۹ برگزار می شود.

به گزارش شهریار، بدری حامد با اشاره به ضرورت آموزش شهروندان در مقابله با بحران های طبیعی و غیرطبیعی و نقش این قبیل از آموزش ها در مدیریت بهینه بحران، از برگزاری کارگاه مدیریت بحران و خطر زلزله ویژه بانوان و دانش آموزان خبرداد.

شهردار منطقه با بیان اینکه این کارگاه آموزشی با مشارکت مدیریت بحران شهرداری تبریز، مدیریت فرهنگی اجتماعی منطقه و دهیاری روستای شادآباد علیا در حسینیه این روستا برگزار گردید، خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی با محوریت آشنایی با زلزله و مدیریت بحران، علل وقوع زلزله، شناخت گسل تبریز، اقدامات قبل، حین و پس از وقوع زلزله، شدت و بزرگی زلزله، خطرات ثانوی ناشی از زلزله، سوابق تاریخی زلزله شهر تبریز و سایر مواردایمنی در ارتباط با خطرات طبیعی تهدید کننده در محیط کار و منزل برگزار شد.

وی استقبال قابل توجه از این کارگاه را نشانه نیاز گروه های مختلف از آحاد جامعه برای آموزش و یادگیری در موضوعات گوناگون دانست و اظهار داشت: براساس برنامه ریزی ها، کارگاه های آموزشی جهت بهره مندی مخاطبان و با استفاده از بسترهای موجود برگزار خواهد شد.