بررسی عملکرد بودجه‌ای سازمان فرهنگی و اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز
بررسی عملکرد بودجه‌ای سازمان فرهنگی و اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، عملکرد منابع و مصارف سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش شهریار به نقل از امور ارتباطات شورای اسلامی شهر تبریز، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور علی نوای باغبان، […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

عملکرد منابع و مصارف سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش شهریار به نقل از امور ارتباطات شورای اسلامی شهر تبریز، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور علی نوای باغبان، احد صادقی، شهرام دبیری، برخی از مدیران ذیربط شهرداری و کارشناسان این کمیسیون در عمارت ساعت تبریز برگزار شد.

علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: دستور نخست جلسه مربوط به ارائه عملکرد منابع و مصارف سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری بوده که در این خصوص بحث و بررسی هایی خواهیم داشت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود ابراز کرد: دستور دوم جلسه نیز مربوط به لوایح ارجاعی از سوی شهرداری به شورای شهر بوده که در این خصوص هم بحث و بررسی هایی خواهیم داشت.

در ابتدای جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، عملکرد منابع و مصارف سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری توسط مدیرعامل سازمان مذکور تشریح شده و مورد بحث و بررسی جزئی اعضای حاضر در این جلسه قرار گرفت.

علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه این جلسه بیان کرد: هنگام بررسی بودجه سازمانها به آماری دست می یابیم که برخی از آنها واقعا تعجب بر انگیز است، یکی از این سازمانها، سازمان فرهنگی و اجتماعی بوده که لازم است در این خصوص گزارشی ارائه شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود اذعان کرد: لازم است گزارشی ارائه شود تا بدانیم آیا مشکلاتی در سازمان مذکور وجود دارد که درآمدهایشان به شکل دقیق تحقق نمی یابد.

نوای باغبان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بهتر است سازمان فرهنگی و اجتماعی پیشنهادات خود را در راستای بودجه تهیه و تدوین کرده و به ما ارائه دهند تا ما نیز اطلاعات کافی و دقیق داشته باشیم و در فصل بودجه بندی برای امور ردیف هایی را لحاظ کنیم.

احد صادقی، نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز هم در این جلسه اظهار کرد: به نظر در راستای تحقق درآمد، این سازمان می توان از ظرفیت برخی آیتم ها همانند تبلیغات محیطی استفاده کرده و بخشی از مشکلات درآمدی خود را حل و رفع کرد.

در ادامه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز انعقاد تفاهم نامه مشارکت در تهیه و تولید مجموعه تلویزیونی “بچه زرنگ” با موضوع شهدای مدافع حرم شهر تبریز تشریح شده و مورد بحث و بررسی اعضای حاضر در این جلسه قرار گرفت.

در پایان این جلسه، لایحه ارسالی از سوی شهرداری تبریز مبنی بر مشارکت در اعزام چند گروه از بسیجیان به مشهد مقدس تشریح شده و توسط اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به توضیح است، اعضا و کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز پیرامون مباحث طرح شده در جلسه مطالبی تشریح کرده و بحث و بررسی های جزئی تری انجام دادند.