اولین همایش نهضت تأمین مالی شهر
اولین همایش نهضت تأمین مالی شهر

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، همایش و آئین انعقاد تفاهم‌نامه نهضت تأمین مالی شهر با مشارکت بانک شهر و سازمان بورس اوراق بهادار امروز پنجشنبه بیست‌وسوم آذرماه در تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

همایش و آئین انعقاد تفاهم‌نامه نهضت تأمین مالی شهر با مشارکت بانک شهر و سازمان بورس اوراق بهادار امروز پنجشنبه بیست‌وسوم آذرماه در تهران برگزار شد.