انور رشیدی شهردار سنندج شد
انور رشیدی شهردار سنندج شد
سید انور رشیدی با کسب بالاترین رای از سوی اعضای شورای شهر سنندج بە عنوان شهردار سنندج انتخاب شد.

به گزارش آرمانشهر رئیس شورای اسلامی شهر سنندج روز ۱۶مرداد در جلسە انتخاب شهردار شهر سنندج اظهار کرد: برای انتخاب شهردار سنندج با مدیران و کارشناسان حوزە شهری تماس گرفتە شد و آن‌ها ضمن تشکر از اعضای شورای شهر از ارائە برنامە خود خودداری کردند.

فرزاد زارعی ادامە داد: کاوە زارعی، سەرکەوت نجفی، سید انور رشیدی، محسن قادرمرزی، سیروان غفوری، علی اشرف شیرزادی و محتشم بهنام‌فر هفت نفر نهایی گزینە پست شهرداری هستند کە در این جلسە اعلام برنامە خواهند کرد.

در پایان این جلسە انور رشیدی با کسب ۹ رای قاطع از سوی اعضای شورای شهر سنندج بە عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.