انتقال پایتخت تا ۴ سال آینده محقق نمی شود
انتقال پایتخت تا ۴ سال آینده محقق نمی شود
عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی سیاسی و اداری کشور گفت: در صورتی می توان انتقال پایتخت را به نتیجه رساند که به خوبی مطالعه و کارشناسیهای لازم انجام شود اما با توجه به شرایط موجود، انتقال پایتخت به عمر مجلس یازدهم قد نمی دهد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت،در خصوص موضوع انتقال پایتخت گفت: تحقق این امر ضمن تمرکز زدایی موجب تسهیل در امور جاری می شود اما ساز و کار  انتقال پایتخت باید مشخص باشد. 

عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی سیاسی و اداری کشور ادامه داد: همه موافق انتقال پایتخت سیاسی،اداری،اقتصادی و فرهنگی هستیم اما قبل از اقدام، نیاز به مطالعات دارد. به همین دلیل نمی توان به صورت فوری تصمیمی را اتخاذ و شتاب زده به عمل کنیم.

عضو کمیسیون شوراها مجلس یازدهم بیان کرد: اگر این انتقال از تهران به مکانی دیگر در گذشته انجام نشده، دلیل آن عدم همت لازم در این زمینه است. 

وی تاکید کرد: در صورتی می توان این انتقال را به نتیجه رساند که به خوبی مطالعه و کارشناسی انجام شود و در بلند مدت می توان انتظار  اتفاقات مثبتی را داشت و گمان نمی کنم حتی این انتقال به عمر مجلس یازدهم قد دهد.

مقصودی خاطرنشان کرد: موضوع انتقال پایتخت سیاسی و اداری تاکنون به صورت جدی در مجلس یازدهم و کمیسیون امورداخلی کشور مطرح نشده اما احتمال ورود این کمیسیون به طرح این انتقال وجود دارد اما هنوز جدی نشده است.