اعلام جزییات افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و شهرداران به گزارش آرمانشهر معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ضمن اعلام جزییات مصوبه هیات وزیران در زمینه افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و شهرداران، تصویب این موضوع را بیانگر اهمیت کارآمدی مدیریت شهری برای دولت […]

اعلام جزییات افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و شهرداران

به گزارش آرمانشهر معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ضمن اعلام جزییات مصوبه هیات وزیران در زمینه افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و شهرداران، تصویب این موضوع را بیانگر اهمیت کارآمدی مدیریت شهری برای دولت عنوان و ابراز امیدواری نمود که این مصوبه زمینه انگیزه بیشتر و دلگرمی شهرداران و کارکنان خدوم شهرداریها و تامین آتیه آنها را فراهم نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های  کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب اظهار کرد: از آنجایی که نیروی انسانی در شهرداریها عامل اصلی و تاثیرگذار در توسعه شهر، اداره مطلوب شهر، پاسخ به انتظارات مردم، تامین درآمدهای پایدار و … محسوب می شود، لذا فراهم نمودن افزایش بهره وری نیروی انسانی با توانمندسازی منابع انسانی و کارکنان موجود در شهرداریها حائز اهمیت می باشد و یکی از اولویتهای اصلی حوزه کاری وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سالهای اخیر سعی و تلاش برای رفع مشکلات چندین ساله منابع انسانی شهرداریها بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مهم و اساسی در این عرصه، ترمیم حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها بود، افزود: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش هایی که برای حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای دولتی از سال ۸۸ به بعد صورت پذیرفته، برای کارکنان شهرداریها لحاط نشده و آنها از این مزایا بهره مند نشده اند.

جمالی نژاد در ادامه اظهار کرد: از این رو با پیگیری های مکرر وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سال های ۹۷ و ۹۸ دو پیشنهاد اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاح فوق العاده جذب و بهبود حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها تقدیم دولت شد.

وی ادامه داد: دولت محترم در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۸ با افزایش۳۰درصدی فوق العاده جذب شهرداران و کارکنان شهرداریها موافقت نمود، لیکن با توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص شد که با افزایش حقوق کارکنان دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، شکاف میان حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها و دستگاههای دولتی مجدداً افزایش یافته است.

جمالی نژاد افزود: از اینرو با توجه به اهمیت موضوع، در انتهای سال ۹۸ پیشنهادهای جدید مبنی بر افزایش فوق العاده جذب، برقراری فوق العاده خاص و افزایش فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت شهرداران و کارکنان شهرداریها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منعکس و این موضوعات در جلسات مکرر کارشناسی و مدیریتی بررسی و سپس در شورای حقوق و دستمزد با اصلاحاتی به  تایید رسید.

وی در ادامه اظهار کرد: در مصوبه هیات وزیران، سقف فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری های سراسر کشور و شهرداران، “به استثنای شهرداری تهران”، تعیین شده است و بر اساس آن سقف فوق العاده جذب شهرداران شهرداری های با درجات یک، دو و سه ۱۶۵ درصد و کارکنان این شهرداری ها ۱۶۰ درصد افزایش می یابد.

جمالی نژاد افزود: سقف فوق العاده جذب شهرداران شهرداری های دارای درجه چهار ۱۷۰ درصد و کارکنان آن ۱۶۵ درصد، شهرداران شهرداری های دارای درجه پنج ۱۷۵ درصد و کارکنان آن ۱۷۰ درصد، شهرداران شهرداری های دارای درجه شش ۱۸۰ درصد و کارکنان آن ۱۷۵درصد، شهرداران شهرداری های دارای درجه هفت ۱۸۵ درصد و کارکنان آن ۱۸۰ درصد افزایش می یابد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: همچنین سقف فوق العاده جذب شهرداران شهرداری های دارای درجه هشت ۱۹۰ درصد و کارکنان آن ۱۸۵ درصد، شهرداران شهرداری های دارای درجه نه ۱۹۵ درصد و کارکنان آن ۱۹۰ درصد، شهرداران شهرداری های دارای درجه ده ۲۰۰ درصد و کارکنان آن ۱۹۰ درصد، شهرداران شهرداری های دارای درجه یازده ۲۰۵ درصد و کارکنان آن ۱۹۵ درصد و شهرداران شهرداری های دارای درجه دوازده ۲۱۰ درصد و کارکنان آن ۱۹۵درصد افزایش می یابد.

جمالی نژاد اضافه کرد: سقف فوق العاده جذب رییس اداره در تمامی شهرداری ها ۱۵۸درصد، کارشناس در تمامی شهرداری ها ۱۴۸درصد و سایر مشاغل در شهرداریها ۱۲۸درصد افزایش می یابد و سقف فوق العاده جذب مدیرکل و مدیران منطقه در شهرداری های دارای درجات هشت تا دوازده ۱۷۸درصد و معاون مدیرکل و مدیریت ها در شهرداری های دارای درجات هفت تا دوازده ۱۶۸درصد افزایش می یابد.

وی یاداور شد: فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری تهران به میزان حداکثر۳۰درصد پس از اعمال افزایش موضوع تصویب نامه شماره  ۱۵۱۳۳۹/ت ۵۷۴۴۲ه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۷ افزایش می باید.

وی همچنین اظهار کرد: مبنای محاسبه فوق العاده جذب شهرداران، موضوع بند(الف) ماده(۲) آیین نامه حقوق ومزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۱/ت ۱۱۱ ه مورخ ۱۳۷۰٫۴٫۱ با اصلاحات بعدی آن، از “حقوق مبنا و فوق العاده شغل” به “حقوق، فوق العاده شغل و تفاوت تطبیق حداقل حقوق” اصلاح  می شود.

رییس سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور همچنین اعلام کرد: به موجب مصوبه اخیر هیات وزیران، برقراری فوق العاده خاص به کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری ها و شهرداران، به استثنای شهرداری تهران، تا سقف ۲۰ درصد مجموع “حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب” با تایید وزیر کشور مجاز است.

جمالی نژاد اضافه کرد: به موجب تبصره ماده فوق الذکر، کارکنان پیمانی که از فوق العاده مخصوص استفاده می کنند، مجازند صرفا از “افزایش فوق العاده جذب و فوق العاده خاص” موضوع این تصویبنامه یا “فوق العاده مخصوص” براساس ضوابط قبلی استفاده کنند و استفاده توامان از افزایش های موضوع این تصویب نامه و فوق العاده مخصوص مجاز نیست.

وی افزود: فوق العاده های سه گانه موضوع بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری موضوع تصویبنامه شماره ۷۱۱۳/ ت ۱۵۰۳۲ ه مورخ ۱۳۷۴٫۶٫۱۱ شامل فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: به موجب مصوبه هیات وزیران، اعتبار موردنیاز افزایش های موضوع این تصویب نامه از محل اعتبارات پیش بینی شده از محل منابع داخلی شهرداری های مربوط تامین می شود.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از همکاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و همکارانشان در تدوین و تصویب این مصوبه تشکر و قدردانی نمود.