آگهی مزایده سازمان مدیریت پسماند
آگهی مزایده سازمان مدیریت پسماند

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد ۱۴ مورد از املاک در اختیار خود را با قرارداد واگذاری و با مشخصات ذیل، از طریق انجام تشریفات مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شماره نیاز ۲۰۰۲۰۹۴۹۷۴۰۰۰۰۰۱ و با شرایط پرداختی بصورت ۵۰ […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد ۱۴ مورد از املاک در اختیار خود را با قرارداد واگذاری و با مشخصات ذیل، از طریق انجام تشریفات مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شماره نیاز ۲۰۰۲۰۹۴۹۷۴۰۰۰۰۰۱ و با شرایط پرداختی بصورت ۵۰ % نقد و ۵۰ % دیگر بصورت اقساط ۱۲ ماهه مطابق اسناد مزایده به فروش برساند.

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد ۱۴ مورد از املاک در اختیار خود را با قرارداد واگذاری و با مشخصات ذیل، از طریق انجام تشریفات مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شماره نیاز ۲۰۰۲۰۹۴۹۷۴۰۰۰۰۰۱ و با شرایط پرداختی بصورت ۵۰ % نقد و ۵۰ % دیگر بصورت اقساط ۱۲ ماهه مطابق اسناد مزایده به فروش برساند.

ردیف             شرح ملک کاربری شماره
 
   متراژ
  مترمربع
  قیمت واحد
   پایه (ریال)
      قیمت کل
      پایه (ریال)
مبلغ تضمین شرکت
در مزایده (ریال)
   ۱ قطعه زمین واقع در خیابان برگی
 لاله، پشت دپو قطار شهری
مسکونی   ۱۶ ۱۷۵/۱۰ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹/۲۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ۹۶۳/۰۵۰/۰۰۰
   ۲  مالکیت یک باب واحد به همراه
پارکینگ واقع در شهرک خاوران،
طبقه دوم مجتمع تجاری خاوران
خدماتی  ۸۸ ۹۸/۱۰ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۸/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۹۴۳/۰۰۰/۰۰۰
   ۳ سرقفلی مغازه واقع در ایستگاه سرچشمه، پاساژ اسبقی، طبقه اول  تجاری   ۲ ۱۴/۳۵ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۱۹۷/۵۰۰/۰۰۰ ۶۰۹/۸۷۵/۰۰۰
   ۴ سرقفلی مغازه واقع در مطهری
پاساژ خطیبی، زیرزمین
 تجاری   ۹ ۱۸/۷۰ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸۰/۵۰۰/۰۰۰
   ۵ سرقفلی مغازه واقع در مطهری
پاساژ خطیبی، زیرزمین
تجاری  ۱۷ ۲۹/۱۸ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۱۷۰/۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۸/۵۲۰/۰۰۰
   ۶ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری ۲۵/۵۵ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۲۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶۶۴/۳۰۰/۰۰۰
   ۷ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری A۳۷ ۲۶/۰۵ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ۷۱۶/۳۷۵/۰۰۰
   ۸ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری A۳۸ ۲۶/۰۵ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ۷۱۶/۳۷۵/۰۰۰
   ۹ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری ۳۹A ۲۶/۰۵ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ۷۱۶/۳۷۵/۰۰۰
  ۱۰ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری ۴۰A ۲۶/۰۵ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ۷۱۶/۳۷۵/۰۰۰
  ۱۱ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری A۴۱      ۵۲ ۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۳۷۸/۰۰۰/۰۰۰
  ۱۲ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری ۴۲A      ۲۶ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰
  ۱۳ سرقفلی مغازه واقع در چهار راه گجیل، پاساژ همشهری، طبقه همکف   تجاری ۴۳A ۲۶/۰۵ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲۷/۵۰۰/۰۰۰ ۷۱۶/۳۷۵/۰۰۰
  ۱۴ سرقفلی واحد تجاری واقع در شهر مرند، بازار بزرگ، طبقه همکف   تجاری ۱۲۷ همکف ۱۳/۵۳
بالکن ۶/۸۴
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۳/۱۵۰/۶۰۰/۰۰۰ ۱۵۷/۵۳۰/۰۰۰

– تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
– مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ روز شنبه لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ روز چهارشنبه تا ساعت ۱۹:۰۰
– مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ تا ساعت ۱۳:۳۰
–  تاریخ بازگشایی:۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
– تاریخ بازدید: همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۱۳:۰۰
– شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد می باشد.
– سایر شرایط در اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) قید گردیده است.
– جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۱۱۱۱۵-۰۴۱ واحد امور قرارداد و ۳۲۶۱۱۷۱۷-۰۴۱ واحد املاک سازمان واقع در میدان آذربایجان  به طرف فرودگاه  نرسیده به پل آجی چای  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز تماس حاصل فرمایید.
 
                                          سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز