آماده سازی اراضی، کلید توسعه و عمران متوازن در خاوران
آماده سازی اراضی، کلید توسعه و عمران متوازن در خاوران

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهردار منطقه۹ تبریز گفت: بهبود کیفیت زندگی در شهرک خاوران با توسعه متوازن در سطح همه محلات محقق می شود. به گزارش شهریار، محمد حسین‌زاده گفت: آماده سازی بخش وسیعی از اراضی شهرک خاوران در راستای توسعه و عمران این شهرک با صدور مجوزهای لازم از سوی شهرداری تبریز […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهردار منطقه۹ تبریز گفت: بهبود کیفیت زندگی در شهرک خاوران با توسعه متوازن در سطح همه محلات محقق می شود.

به گزارش شهریار، محمد حسین‌زاده گفت: آماده سازی بخش وسیعی از اراضی شهرک خاوران در راستای توسعه و عمران این شهرک با صدور مجوزهای لازم از سوی شهرداری تبریز و طی مراحل انجام مناقصات در حال پیگیری است.

شهردار منطقه۹ خاطرنشان کرد: از اهم مراحل و اقدامات لازم در راستای عمران و توسعه شهرک خاوران، آماده سازی اراضی موجود است که این مهم جزو وظایف شهرداری منطقه بوده و بر این اساس، کدبندی، خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ریزی در این آماده سازی ها عملیاتی می شود و بستر لازم برای انجام ساخت و سازهای متوازن در پهنه این شهرک تازه تأسیس فراهم خواهد شد.

حسین زاده با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت ها و امکانات شهری در گستره شهرک خاوران، تصریح کرد: بهبود کیفیت زندگی در خاوران با توسعه متوازن در سطح همه محلات محقق می شود و توجه به توسعه و عمران متوازن در این شهرک تازه تأسیس از آن جهت حائز اهمیت است که در آینده، گسست میان محلات را از بین برده و از بروز معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی در بلند مدت جلوگیری خواهد کرد.